מסכת אבות – פרק ג – משנה ו-י

פירוש למסכת אבות פרק ג, משנה ו-י. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה ומוסר.


שאל את הרב