מסכת אבות – פרק ב -משנה יד-יז

פירוש למסכת אבות פרק ב, משנה יד-יז. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה ומוסר.


שאל את הרב