מסכת אבות – פרק ב – משנה ה-ח

פירוש למסכת אבות פרק א, משנה א-ג. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה ומוסר.


שאל את הרב