מסכת אבות – פרק א – משנה יב-טו

פירוש למסכת אבות פרק א, משנה יב-טו. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה ומוסר.


שאל את הרב