מסכת אבות – פרק א – משנה ד-ז

פירוש למסכת אבות פרק א, משנה ד-ז. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה ומוסר.


שאל את הרב