לך לך כנגד שלח לך

הציווי הראשון שנאמר לאברהם אבינו הוא "לך לך מארצך וכו' ". הקב"ה אמר למשה "שלח לך אנשים וכו' ". איך עומד הציווי "לך לך" כנגד הציווי "שלח לך"?


שאל את הרב