יגיעה להשיג אמונה

אמונה זה לא דבר קל צריך לעבוד כדי להשיגו.


שאל את הרב