חכמתו של ר' חיים מבריסק

סיפור על חכמתו של ר' חיים מבריסק שכבר נראתה בילדותו.


שאל את הרב