הכל מותרים לך?

קודם ראש השנה נהוג לעשות התרת נדרים. האדם עומד לפני שלושה אנשים ומבקש להתיר את נדריו שנדר ואינו זוכרם. שלושת האנשים משיבים ואומרים: "הכל יהיו מותרים לך, הכל מחולים לך, הכל שרויים לך". נראה שיש רבנים שחושבים שכל השנה זה ערב ראש השנה וחושבים שצריך להתיר כל דבר ודבר.

הרב אמנון בזק הגיב על המעשה של הרב רפי פרץ שלא לחץ את ידה של הילדה הוויטנאמית שזכתה באולימפיאדה הפיזיקה. לטענת הרב אמנון בזק, נראה שאין מניעה הלכתית ללחוץ את ידה. כדי להוכיח טענה זו הוא הציג מספר פוסקים שהתירו את הדבר.

אולם, אני לא מבין את דברי הרב אמנון בזק. הרב אמנון בזק שכח להציג את כל הפוסקים שחולקים על הפוסקים שמתירים. הרב משה פיינשטיין זצ"ל שהיה מגדולי הפוסקים בדור האחרון וגם היה מקל גדול, אסר להושיט יד לאשה (עיין שו"ת "אגרות משה", אבן העזר, חלק ד, סימן לב, אות ט). דעות הפוסקים שאוסרות הושטת יד לאשה, לא מאפשרות לרב רפי פרץ לנהוג אחרת. הרב אמנון בזק רוצה לפעול על פי הרבנים שהתירו, זה בסדר ולא נמנע בידו. אך, יחד עם זאת, גם לא נמנע מאלו שרוצים לנהוג על פי גדולי הפוסקים שאסרו.

אני לא מבין מדוע יש פוסקים שמחפשים תמיד להתיר כל דבר ודבר? הבעיה הגדולה יותר היא שהם פוסלים את אלו שסוברים אחרת. לא מזמן הרב אמנון בזק התנגד לדברי הרב שלמה אבינר שטען שאסור לאשה לדבר בבית כנסת והציג פוסקים שמתירים. כמו כן, טען שאי אפשר להציג את הדברים כאיסור מוחלט כשיש פוסקים שמתירים. אני טוען שאותם הדברים נאמרים כאן. אי אפשר להציג שכל הפוסקים מתירים, כשיש פוסקים רבים שאוסרים, ולא לתת לגיטימציה לאלו שסוברים שאסור.

הרב אמנון בזק כתב: "מי שמתמנה לשר בישראל לא יוכל באופן מוחלט להימנע ממצבים שבהם אם לא ילחץ יד לנשים, במיוחד נוכריות שאינן מודעות בכלל לכל הנושא, הדבר יגרום לעוגמת נפש ולנזק. משום כך, עליו להיות מודע לכך שגם שיקולים כמו 'דרכיה דרכי נועם', 'שיהא שם שמים מתאהב על ידך', חשש חילול השם ועוד, הם שיקולים הלכתיים לכל דבר, שצריכים להילקח בחשבון על ידי אדם שומר תורה ומצוות". איך אפשר לכתוב כך, כשיש פוסקים רבים שאוסרים את הדבר? נראה שאין זה ראוי לטעון שפוסקים אלו לא מבינים שהתורה "דרכיה דרכי נועם". האם הרב משה פיינשטיין לא היה מודע לכך?

כדאי לספר שפעם הרב מרדכי אליהו זצ"ל הוזמן למפגש עם הוד מלכותה, מלכת אנגליה. בעת המפגש, המלכה הושיטה לו את ידה ללחיצה, אך הוא לא הושיט את ידו. באותו ערב הגיעה לרב אליהו התנצלות מבית המלוכה. נאמר שם שנבדק בתקנון המלכותי והתברר שכתוב שם שהמלכה לא תושיט את ידה לרב יהודי. אנו מתנצלים בפני הרב על הפגיעה בכבוד.

כנראה יש רבנים שיודעים לעמוד על ההלכה ומכבדים אותם. כדאי ללמוד מרבנים אלו.


שאל את הרב