גם הנשמה צריכה אכילה ושתיה

החשיבות לדאוג גם לגוף.


שאל את הרב