ביתו של ר' חיים מבריסק

סיפור על ביתו של ר' חיים מבריסק שתמיד היה פתוח.


שאל את הרב