תורה

פרשת ויצא – תפילת ערבית רשות

בפרשת ויצא מסופר על יציאת יעקב מבאר שבע לחרן, ומסופר בפסוק השני של הפרשה...
קרא עוד >

פרשת ויצא – יסודות התפילה

בפרשת ויצא מסופר על יציאת יעקב מבאר שבע לחרן, ומסופר בפסוק השני של הפרשה...
קרא עוד >

פרשת ויצא – שם הפרשה

מה המסר שאפשר ללמוד משם הפרשה שלנו, פרשת "ויצא"?
קרא עוד >

פרשת תולדות – שם הפרשה

ננסה בכל פרשה ופרשה ללמוד איזה מסר משם הפרשה. מה אפשר ללמוד משם הפרשה...
קרא עוד >

פרשת תולדות – המסר מהפרשה

נראה שנכון לנסות ללמוד מכל פרשה ופרשה את המסר לימים שאנחנו נמצאים בהם. ננסה...
קרא עוד >

פרשת וירא – רחמים בהפיכת סדום

בפרשתנו מסופר שהקב"ה הפך את סדום, והתורה נוקטת לשון "וה' המטיר על סדום ועל...
קרא עוד >

פרשת וירא – שם הפרשה

לכל פרשה יש שם, הפרשה נקראת בדרך כלל על אחת מהמילים הראשונות של הפרשה,...
קרא עוד >

פרשת דברים – סיפור שליחת המרגלים

בפרשת דברים מסופר על שליחת המרגלים. אולם, כשמעמידים את פרשתנו עם פרשת שלח לך,...
קרא עוד >

פרשת מטות – פרשה זו נאמרה לראשי המטות

פרשת מטות פותחת בכך שמשה אומר את הדברים לראשי המטות. השאלה נשאלת, מדוע דווקא...
קרא עוד >

פרשת מסעי – מעמד הר סיני בפרשת מסעות

בפרשת מסעי מסופר על מסעות בני ישראל במדבר. הדבר התמוה הוא, שלא מוזכר עניין...
קרא עוד >

פרשת דברים – משה נענש בגלל בני ישראל האמנם?

בפרשת דברים (פרק א, פסוק לז) כתוב: "גַּם־בִּי֙ הִתְאַנַּ֣ף יְקֹוָ֔ק בִּגְלַלְכֶ֖ם לֵאמֹ֑ר גַּם־אַתָּ֖ה לֹא־תָבֹ֥א...
קרא עוד >

פרשת קדושים – איסור כתובת קעקע

בפרשת קדושים נמצא האיסור לעשות כתובת קעקע? ננסה לעמוד על המשמעות לאיסור זה.
קרא עוד >

פרשת אחרי מות – קריאת פרשת עריות ביום הכיפורים

ביום הכיפורים במנחה נוהגים לקרוא את פרשת אחרי מות - פרשת עריות. השאלה מה...
קרא עוד >

פרשת תזריע ומצורע – יום העצמאות

פעמים רבות פרשיות תזריע ומצורע באות בסמיכות ליום העצמאות. האם אפשר למצוא קשר בין...
קרא עוד >

פרשת אחרי מות קדושים – יום העצמאות

פרשת אחרי מות ופרשת קדושים באות פעמים רבות בסמיכות ליום העצמאות. האם יש מקום...
קרא עוד >

פרשת אמור – מצות ספירת העומר

בפרשת אמור מוזכרת מצות ספירת העומר. במצוה זו אנחנו באים ומחברים בין חג הפסח...
קרא עוד >

פרשת אמור – יום מתן תורה ויום הדין

חז"ל במקומות רבים אמרו שראש השנה הוא יום הדין, וחג השבועות הוא יום מתן...
קרא עוד >

פרשת אמור – אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה

במסכת אבות (פרק ו) מובא דרשה שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה....
קרא עוד >

פרשת אמור – יום העצמאות

פרשת אמור חלה פעמים רבות בסמיכות ליום העצמאות. האם יש קשר בין פרשה זו...
קרא עוד >

פרשת שמיני – סימני טהרה

בפרשתנו מסופר על החיות הטמאות ומוזכרים סימני הטומאה שלהם. ומוזכרים 4 חיות שיש להם...
קרא עוד >

פרשת שמיני – סימני טומאה

בפרשתנו מסופר על המאכלות האסורות ומוזכרים סימני הטומאה של החיות הטמאות. וכתוב (ויקרא יד,...
קרא עוד >

פרשת שמיני – הקמת המשכן ואיסור מאכלות אסורות

בתחילת פרשתנו מסופר על סיפור סיום הקמת המשכן. בעצם סיום שבעת ז' ימי המילואים....
קרא עוד >

פרשת כי תשא – מלאכת משכן קודמת לשבת או אחרי שבת

בפרשת כי תשא מסופר על החיוב לשמירת השבת. כאן הציווי הזה בא לאחר שבני...
קרא עוד >

פרשת כי תשא – משה שובר את הלוחות דווקא כשהוא רואה

בפרשת כי תשא מסופר על חטא העגל. הקב"ה מספר למשה על חטא העגל עוד...
קרא עוד >

פרשת כי תשא – עם ישראל עם קשה עורף

בפרשת כי תשא מסופר על חטא העגל, ובפרק לב (פסק ט-י) כתוב: "ויאמר ה'...
קרא עוד >

פרשת תרומה – ועשו לעומת ועשית

בכל כלי המשכן כתוב "ועשית" בלשון יחיד. רק לגבי הארון כתוב "ועשו ארון" בלשון...
קרא עוד >

פרשת תרומה – הציווי על עשיית המשכן

יש מחלוקת בין הפרשנים אם הציווי על עשיית המשכן הוא היה לאחר חטא העגל,...
קרא עוד >

פרשת תרומה -סמיכות פרשת תרומה לפרשת משפטים

פרשת תרומה היא באה לאחר פרשת משפטים, האם יש מקום ללמוד מסמיכות זו? מדוע...
קרא עוד >

פרשת תרומה – אמות חצויות

בעשיית הארון יש דבר מיוחד שאין בשאר כלי המשכן, כל האמות של הארון, בין...
קרא עוד >

פרשת משפטים – חיוב הגר להביא קרבן

בסיום הפרשה (פרק כד) מסופר על כך שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע וגם נערי...
קרא עוד >

פרשת משפטים – "אנשי קודש תהיון לי

יש לעמוד על משמעות הציווי להיות אנשי קודש. מה הקב"ה מבקש מאיתנו בציווי זה?...
קרא עוד >

פרשת משפטים – כפיה עליהם הר כגיגית

בסיום הפרשה בני ישראל אומרים למשה שכל מה שהקב"ה יאמר להם הם יעשו -...
קרא עוד >

פרשת משפטים – משפטים סמוכים לעשרת הדברות

בתחילת פרשת משפטים כתוב "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". מה הכוונה לשים "לפניהם", לפני...
קרא עוד >

פרשת משפטים – קבלת מצוות בגיור

יש מחלוקת תנאים מתי זרק משה את דם הברית על בני ישראל, ומתי אמרו...
קרא עוד >

פרשת יתרו – דמותו של יתרו וקבלת התורה

בפרשתנו יש שני סיפורים מרכזיים: א. סיפורו של יתרו, הגעתו למשה ועצתו בעניין השופטים....
קרא עוד >

פרשת יתרו – יסוד ההגבלה

בפרשתנו מסופר על כך שהקב"ה מתגלה לבני ישראל במעמד הר סיני ונותן להם את...
קרא עוד >

פרשת יתרו – נתינת התורה בקולות

בפרשתנו מסופר על מעמד הר סיני. במעמד הר סיני יש התגלות נפלאה של הקב"ה,...
קרא עוד >

פרשת יתרו – עצת יתרו ודברי משה

יתרו אומר למשה - "כל הדבר הגדול יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם"...
קרא עוד >

פרשת יתרו – כאיש אחד בלב אחד

כתוב במעמד הר סיני - "ויחן שם ישראל" (שמות יט, ב). רש"י כתב על...
קרא עוד >

פרשת וארא – משמעות המכות – מכת ערוב, דבר, שחין וברד

בפרשתנו הקב"ה מכה את פרעה בשבע מכות. צריך להבין את משמעות המכות האלו. מדוע...
קרא עוד >

פרשת וארא – משמעות המכות דם, צפרדע וכינים

הקב"ה היכה את פרעה בעשר מכות. צריך להבין מהי משמעות המכות האלו? מדוע הקב"ה...
קרא עוד >

פרשת וארא – הוצאת ישראל לשלשה ימים

משה אומר לפרעה שמתכוון להוציא את בני ישראל לשלשה ימים. והרי הדברים האלו אינם...
קרא עוד >

פרשת וארא – תורה מורשה וארץ ישראל מורשה

על שני דברים נאמר עליהם שהם מורשה, התורה נאמר עליה שניתנה לבני ישראל מורשה....
קרא עוד >

פרשת שמות – כשכואב צועקים

במדרש נאמר שפרעה התייעץ עם שלשה לגבי הגזירות על עם ישראל. הוא התייעץ עם...
קרא עוד >

פרשת שמות – וירא כי אין איש

בפרשת שמות (פרק ב, פסוק יב) כתוב לפני שמשה הרג את האיש המצרי: "ויפןן...
קרא עוד >

פרשת שמות – הכבדת לבו של פרעה

בפרשתנו מסופר שהקב"ה אומר למשה שיכביד את לבו של פרעה. גדולי הראשונים שאלו את...
קרא עוד >

פרשת שמות – כל אחד יכול להיות משה

במדרש נאמר שבת פרעה ניסתה להביא את משה שינוק מהמניקות המצריות. אבל, הוא לא...
קרא עוד >

פרשת מקץ – התנכרות יוסף לאחיו

בפרשתנו מסופר שאחי יוסף יורדים למצרים להביא אוכל למשפחה בארץ בגלל הרעב שנמצא בארץ....
קרא עוד >

פרשת מקץ – נתינת עצה לפרעה

בפרשתנו מסופר על חלומו של פרעה. פרעה קורא ליוסף לפתור את חלומו, וכך עושה...
קרא עוד >

פרשת מקץ – האם האחים מכרו את יוסף?

תמיד סיפרו לנו שהאחים מכרו את יוסף. ואכן, יש מספר מפרשים שפירשו כך. אבל,...
קרא עוד >

פרשת וישב – יהודה קידש שם שם בפרהסיא

בגמרא במסכת סוטה (לו, ע"ב) מובא שיהודה קידש שם שמים בפרהסיא, לכן זכה שבשמו...
קרא עוד >

פרשת וישב – להיות המלאך גבריאל ולא שרו של עשיו

בפרשתנו מסופר שיוסף הלך לחפש את אחיו וכתוב "וימצאהו איש", חז"ל פירשו שהכוונה למלאך...
קרא עוד >

פרשת וישב – להיות מופת ולא לעשות מופתים

גדולתו של האדם אינה בכך שעושה מופתים, אבל דווקא כשהתנהגותו היא למופת.
קרא עוד >

פרשת וישב – משמעות יום הולדת

בפרשתנו מסופר על יום הולדתו של פרעה. האם אפשר ללמוד מפרעה לגבי משמעות היום...
קרא עוד >

פרשת וישלח – ממה פחד יעקב

בתחילת פרשת וישלח (פרק לב, פסוק ח) כתוב: "ויירא יעקב מאוד ויצר לו". השאלה...
קרא עוד >

פרשת וישלח – מלאכים או שלוחים

בתחילת פרשת וישלח כתוב שיעקב שלח מלאכים לעשיו. יש מחלוקת בחז"ל אם מדובר על...
קרא עוד >

פרשת וישלח – השם יעקב והשם ישראל

הקב"ה שינה את שמו של אברהם אבינו ושרה אמנו. ואנחנו מוצאים שהשם הראשון שלהם...
קרא עוד >

פרשת ויצא – יהודי מחפש צדק

בפרשתנו מסופר כשיעקב מגיע לחרן הוא רואה את הרועים שיושבים ואינם מגוללים את האבן...
קרא עוד >

פרשת ויצא – חלומו של יעקב וחלומו של פרעה

בפרשתנו מסופר על חלומו של יעקב, ויש הבדל תהומי בין חלומו של יעקב לחלומו...
קרא עוד >

פרשת וישלח – בשמת או מחלת

בפרשתנו (בראשית לו, ג) מסופר שעשיו נשא את בשמת בת ישמעאל. אבל, לפניכן נאמר...
קרא עוד >

פרשת ויצא – מלאכים עולים ויורדים

בפרשתנו מסופר על ההתגלות הנפלאה של יעקב אבינו בצאתו לחרן. ושם נאמר שהוא ראה:...
קרא עוד >

פרשת וישלח – חיצוניות כפנימיות

בפרשתנו מסופר (בראשית לב, יב): "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו". מדוע יעקב אבינו...
קרא עוד >

פרשת ויצא – לימוד תורה קודם היציאה לחרן

מובא בחז"ל (סוף פרק ראשון של מסכת מגילה; מובא ברש"י, סוף פרשת תולדות) שיעקב...
קרא עוד >

פרשת ויצא – נפש בריא בגוף בריא

בפרשתנו (פרק כט, פסוק י) כתוב: "ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר"....
קרא עוד >

פרשת נח – מצוות בני נח לעומת מצוות של עם ישראל

בני נח הצטוו בז' מצוות. עם ישראל הצטוה בתרי"ג מצוות. האם יש הבדל מהותי...
קרא עוד >

פרשת נח – ריבוי מצוות לעם ישראל

בני נח נצטוו רק בז' מצוות. עם ישראל הצטוה בתרי"ג מצוות. האם יש זכות...
קרא עוד >

פרשת לך לך – הציווי והיה ברכה

בתחילת הפרשה הקב"ה אומר לאברהם אבינו "והיה ברכה". מהי משמעות אמירה זו? האם יש...
קרא עוד >

לך לך כנגד שלח לך

הציווי הראשון שנאמר לאברהם אבינו הוא "לך לך מארצך וכו' ". הקב"ה אמר למשה...
קרא עוד >

חתן תורה ופרשת לך לך

הרמב"ם הטביע לנו את המטבע ללכת בדרך האמצע. בדבריו יש יסוד גדול בכל ויכוח...
קרא עוד >

סיפורי הגננת והכתוב בתורה

אנחנו גדלנו על הסיפור של השלכת אברהם אבינו לכבשן האש. כבר הגננת סיפרה לנו...
קרא עוד >

פרשת בלק – אדם יכול להיות יותר גרוע מבהמה

בפרשתנו יש סיפור מאוד מעניין והוא סיפור פתיחת פי האתון. צריך להבין מה המשמעות...
קרא עוד >

פרשת בלק – צער בעלי חיים דאורייתא

הגמרא במסכת בבא מציעא (לב, ע"ב) מביאה מחלוקת אם צער בעלי חיים דאורייתא. השאלה...
קרא עוד >

פרשת בלק – מתלמידיו של אברהם אבינו ומתלמידיו של בלעם

המשנה במסכת אבות (פרק ה, משנה יט) מבדילה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו...
קרא עוד >

פרשת חוקת – אדם כי ימות באהל

חז"ל אמרו שכדי לזכות בתורה צריך להמית את עצמו באהלה של תורה. מדוע כדי...
קרא עוד >

פרשת חוקת – חוקים וטעמי מצוות

בפרשת חוקת נמצאת מצות פרה אדומה שידועה כמצוה שלא מובן הטעם שבה. רש"י דיבר...
קרא עוד >

פרשת קדושים – ואהבת לרעך כמוך אני השם

מה הקשר בין הציווי "ואהבת לרעך כמוך" ובין מה שנאמר בהמשך הפסוק "אני ה'...
קרא עוד >

פרשת קדושים – קדושה יום יומית

עיון בפרשה על המצוות שמוזכרות בהקשר לציווי "קדושים תהיו".
קרא עוד >

פרשת קדושים – הציווי של קדושה

מחלוקת רש"י ורמב"ן במשמעות הציווי של קדושים תהיו.
קרא עוד >

פרשת קדושים – בקשה מכל אחד ואחד

ציווי לכל אחד ואחד להתקדש, איך יש מקום לציווי זה לכולם?
קרא עוד >

פרשת ואחרי מות – שני שעירים

נצטווה כהן הגדול להביא שני שעירים, שעיר אחד לעזאזל ושעיר לה'. מה הלימוד המיוחד...
קרא עוד >

פרשת ואחרי מות – קיום המצוות בחיות

פירושו הנפלא של ר' מנחם מנדל לציווי "וחי בהם".
קרא עוד >

פרשת ואחרי מות – וחי בהם ולא שימות בהם

מה משמעות הציווי "וחי בהם"? וכפי שחז"ל דרשו וחי בהם ולא שימות בהם.
קרא עוד >

פרשת ואחרי מות – כי בענן ואראה על הכפורת

מדוע הקב"ה מתגלה דווקא בענן?
קרא עוד >

פרשת שמיני – תפקיד הכהנים

רבים חושבים שהתפקיד של הכהנים לעבוד בבית המקדש. אבל, האמת היא שעיקר תפקידם של...
קרא עוד >

פרשת שמיני – הראה עוף טמא

כשמוזכרים שמות העופות הטמאים, יש עוף טמא ששמו ראה. מבואר בגמרא שהראה הוא גם...
קרא עוד >

פרשת שמיני – השראת שכינה בכוח הברכה

מסופר בתחילת הפרשה שיש התגלות של כבוד ה' לאחר ברכת משה ואהרן. מדוע דווקא...
קרא עוד >

פרשת שמיני – מהי קדושה

בסיום פרשת שמיני מדובר על עניין הקדושה. צריכים להבין מהי משמעות הקדושה? האם החיוב...
קרא עוד >

פרשת צו – לא היטו ימין ושמאל

החת"ם סופר מלמד אותנו יסוד חשוב בעניין מידת הענוה.
קרא עוד >

פרשת צו – קרבן תודה

קרבן תודה הוא קרבן מיוחד שיש חובה של אכילת 40 לחמים, כמות מאוד גדולה...
קרא עוד >

פרשת צו – העונש על כרת

להבין את חומרת העבירה.
קרא עוד >

פרשת צו – אש בוער מתוכו

האש יורד מהשמים אבל גם צריך להביא אש מהדיוט. צריכה התעוררות גם מלמטה.
קרא עוד >

פרשת פקודי – נוסעים על פי עמוד הענן

בסוף הפרשה נאמר שבני ישראל במדבר היו נוסעים על פי עמוד הענן. כשעמוד הענן...
קרא עוד >

פרשת פקודי – מנורה מול השולחן

במשכן ובבית המקדש המנורה היתה נוכח השולחן, מה אפשר ללמוד מציווי זה?
קרא עוד >

פרשת פקודי – הקמת המשכן ושבת

הקמת המשכן אינה דוחה את השבת, מה אפשר ללמוד מציווי זה?
קרא עוד >

פרשת ויקהל – סיפור על כך שמשה ציוה

בפרשת תרומה ובפרשת תצוה מסופר על כך שהקב"ה ציוה את משה לצוות את בני...
קרא עוד >

פרשת ויקהל – חזרות רבות על המשכן

יש ארבע פרשיות שכל כולן עוסקות בהקמת המשכן. השאלה נשאלת, מדוע יש צורך לריבוי...
קרא עוד >

פרשת ויקהל – מקום גניזת הארון

יש מחלוקת במסכת יומא (נג, ע"ב-נד, ע"א) במקום הימצאו של ארון הברית. הרמב"ם פסק...
קרא עוד >

פרשת תצוה – תמיד

חשיבות עניין התמידות.
קרא עוד >

פרשת תצוה – יציאה מגלות אבל עדיין לא בגאולה

אפשר לצאת מהגלות, אבל עדיין לא להגיע לגאולה.
קרא עוד >

פרשת משפטים – הרוב צודק – האמנם?

מתי צריכים ללכת אחר הרוב? האם בכל דין ודין יש חובה ללכת אחר הרוב?...
קרא עוד >

פרשת תרומה – המסר לימינו

הסבר מה המשמעות של בניית הכלים המיוחדים למשכן? מה אנחנו צריכים ללמוד מבניית הכלים...
קרא עוד >

פרשת תרומה – ציווי בניית המשכן

הסבר מה משמעות הציווי לבנית המשכן? מדוע הקב"ה רוצה שנבנה משכן? מהי המטרה של...
קרא עוד >

פרשת יתרו – סגולה וממלכת כהנים

הקלטה על פרשת יתרו. מה המשמעות שעם ישראל הוא עם סגולה? מה היחס בין...
קרא עוד >

פרשת יתרו – אשר הוצאתיך ולא אשר בראתיך

הקלטה על פרשת יתרו. מדוע בתחילת עשרת הדיברות נאמר "אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ולא...
קרא עוד >

וורטים קצרים על פרשת בשלח

1. כתוב (שמות יג, יט): "ויקח משה את עצמות יוסף עמו" - חז"ל דרשו...
קרא עוד >

פרשת שמות – מציאת זיווג על הבאר

מבואר במדרש ששלשה מצאו את זיווגם על הבאר: א. יצחק - אליעזר מצא את...
קרא עוד >

השם משה – המנהיג האמיתי

בת פרעה קוראת לתינוק שמושכת מהיאור בשם משה וזאת משום: "כי מן המים משיתהו"....
קרא עוד >

פרשת וישלח – מסירות נפש למען כבוד עם ישראל

מבוא יש ג' עבירות שעליהן נצטוינו ליהרג ולא לעבור – עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי...
קרא עוד >

הצדק והיושר שבתורה – קידושי ביאה ועבדות

מבוא תורתנו הקדושה מלמדת אותנו ללכת בדרך הישר והצדק, וכל ענייניה צדק ויושר. וכבר נאמר...
קרא עוד >

הצדק והיושר שבתורה – הריגת שבעת עממים ומחיית עמלק

מבוא רבים מעלים את השאלה של צדק ויושר שבתורה בנוגע למצות הריגת עמלק ושבעת עממים....
קרא עוד >

הצדק והיושר בתורה – אשת יפת תואר

מבוא תורתנו הקדושה מלמדת אותנו ללכת בדרך הישר והצדק, וכל ענייניה צדק ויושר. וכבר נאמר...
קרא עוד >

מה לקרח ולקורונה?

מסופר על אחד מהדרשנים שהיתה לו דרשה אחת שהיא היתה על פרשת קרח. כמובן,...
קרא עוד >

פרשת ויצא – הקב"ה נמצא גם בארץ

בפרשתנו אנחנו מוצאים שיעקב מגיע למקום כל שהוא הולך לישון וחולם חלום. לאחר שמתעורר...
קרא עוד >

פרשת פקודי – כאשר ציוה כן עשו

תמיד כשאני מגיע לקריאת פרשיות המשכן עולות לי מספר שאלות, מדוע התורה חוזרת שוב...
קרא עוד >