משנה

מסכת אבות – פרק ג – משנה כא-סוף הפרק

פירוש למסכת אבות פרק ג, משנה כא-סוף הפרק. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ג – משנה יז-כ

פירוש למסכת אבות פרק ג, משנה יז-כ. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

פרשת בלק – מתלמידיו של אברהם אבינו ומתלמידיו של בלעם

המשנה במסכת אבות (פרק ה, משנה יט) מבדילה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ג – משנה יא-טז

פירוש למסכת אבות פרק ג, משנה יא-טז. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ג – משנה ו-י

פירוש למסכת אבות פרק ג, משנה ו-י. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ג – משנה א-ה

פירוש למסכת אבות פרק ג, משנה א-ה. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ב – משנה יז-סוף הפרק

פירוש למסכת אבות פרק ב, משנה יז-סוף הפרק. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ב -משנה יד-יז

פירוש למסכת אבות פרק ב, משנה יד-יז. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ב – משנה ט-יג

פירוש למסכת אבות פרק ב, משנה ט-יג. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ב – משנה ה-ח

פירוש למסכת אבות פרק א, משנה א-ג. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק ב – משנה א-ד

פירוש למסכת אבות פרק ב, משנה א-ד. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק א – משנה טו-סוף הפרק

פירוש למסכת אבות פרק א, משנה טו-סוף הפרק. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק א – משנה יב-טו

פירוש למסכת אבות פרק א, משנה יב-טו. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק א – משנה ח-יב

פירוש למסכת אבות פרק א, משנה ח-יב. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק א – משנה ד-ז

פירוש למסכת אבות פרק א, משנה ד-ז. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

מסכת אבות – פרק א – משנה א-ג

פירוש למסכת אבות פרק א, משנה א-ג. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >