מחשבה

היחס לאומות העולם, לגרים ולגרי תושב

ר' יהודה הלוי, בספרו ה"כוזרי", הזכיר את החילוק בין בני ישראל לאומות העולם. לפיו,...
קרא עוד >

יגיעה להשיג אמונה

אמונה אינה דבר קל, צריך להתייגעות כדי להשיגה.
קרא עוד >

משמעות הגיור

מהי משמעות הגיור? הקב"ה ברא את האדם העומד בפנינו כנכרי ולא כיהודי, אם כן...
קרא עוד >

ברית מילה כיסוד המבדיל בין יהודי לנכרי

היה נראה לומר שאחד ההבדלים הברורים בין היהודים לנכרים הוא היושר והמוסר. נכון שבאומות...
קרא עוד >

הרמב"ם – שכל עם רגש

מבוא במאמר הקודם הרחבתי את הדיבור בנוגע לכך שהרמב"ם העמיד את השכל במרכז. לכן, ספרו...
קרא עוד >

ספר "מדע" – דעה ושכל – עיקרי הדת/הדעת

מבוא במאמר הבא נרצה לעמוד על מספר נקודות בדמותו של הרמב"ם שבאות לידי ביטוי בספריו....
קרא עוד >

השתלשלות הדורות והמספר 40

הרמב"ם בהקדמתו למשנה תורה מנה את השתלשלות התורה ממשה רבינו עד רב אשי. דהיינו,...
קרא עוד >

אהבה ויראה – אבינו מלכנו

אהבה ויראה - אבינו מלכנו "מעשה בר' אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות...
קרא עוד >

הצדק והיושר שבתורה – קידושי ביאה ועבדות

מבוא תורתנו הקדושה מלמדת אותנו ללכת בדרך הישר והצדק, וכל ענייניה צדק ויושר. וכבר נאמר...
קרא עוד >

הצדק והיושר שבתורה – הריגת שבעת עממים ומחיית עמלק

מבוא רבים מעלים את השאלה של צדק ויושר שבתורה בנוגע למצות הריגת עמלק ושבעת עממים....
קרא עוד >

הצדק והיושר בתורה – אשת יפת תואר

מבוא תורתנו הקדושה מלמדת אותנו ללכת בדרך הישר והצדק, וכל ענייניה צדק ויושר. וכבר נאמר...
קרא עוד >

הוכחות לצדק ויושר שבתורה

  עכשיו נעבור להוכיח את הצדק והיושר שנמצא בתורה: מתוך הציווים של התורה אנחנו לומדים...
קרא עוד >

הוכחות לקדמות תורה שבעל פה

הרב יהושע ענבל שליט"א, בספרו "תורה שבעל פה", פרק א, עמ' 21: "תורה שבעל...
קרא עוד >

הוכחות לאמיתות תורה שבעל פה

  לאחר שביססנו את מציאות תורה שבעל פה, עלינו להוכיח שהתורה שבעל פה שבידינו היא...
קרא עוד >

הוכחות למציאות תורה שבעל פה

לאחר שדיברנו על הוכחות על מציאות תורה שבכתב ועל אמיתות המסורת. נעבור להבאת הוכחות...
קרא עוד >

הוכחות לביסוס תורה שבכתב

נעלה מספר הוכחות לביסוס תורה שבכתב: א. מעמד הר סיני: מסופר בתורה על אירוע שאירע...
קרא עוד >

הוכחות למסורת תורה שבכתב

לאחר שהבאנו הוכחות על אמיתות תורה שבכתב, עלינו להביא הוכחות שהתורה שבכתב שנמצאת בידינו...
קרא עוד >