חגים ומועדים

ספירת יום השמונה עשר – הוד שבתפארת

כל יום בספירת העומר לפי המקובלים הוא כנגד ספירה מסויימת בענייני קבלה ויש לו...
קרא עוד >

ספירת יום השבעה עשר – תפארת שבתפארת

כל יום בספירת העומר לפי המקובלים הוא כנגד ספירה מסויימת בענייני קבלה ויש לו...
קרא עוד >

הקדמה לימי ספירת העומר

כל יום בספירת העומר לפי המקובלים הוא כנגד ספירה מסויימת בענייני קבלה ויש לו...
קרא עוד >

התאריך הראוי לקביעת זכרון לנצחון מלחמת ששת הימים

בקביעת יום שמחה לזכר הניסים שאירעו במלחמת ששת הימים, היו ויכוחים רבים, וניתנו אפשרויות...
קרא עוד >

תאריך הראוי לקביעת יום העצמאות

היו ויכוחים בין הרבנים באיזה יום ראוי לקבוע את יום השמחה לזכר הקמת המדינה....
קרא עוד >

יום העצמאות שחל להיות ביום שני, ביום חמישי וביום שישי

יש חשיבות מרובה לקבוע את יום השמחה על הנס דווקא ביום הנס, ולא לקבוע...
קרא עוד >

פסקי הרבנות הראשית לישראל – יום העצמאות ויום ירושלים

פסקי הרבנות הראשית לישראל קביעת יום העצמאות ויום ירושלים כימי שמחה והודאה. אמירת הלל...
קרא עוד >

ברכת שעשה ניסים ביום העצמאות וביום ירושלים

אין לברך ברכת "שעשה נסים" ביום העצמאות וביום ירושלים. לכאורה, מוצאים בגמרא שני סוגי...
קרא עוד >

ברכת שהחיינו ביום העצמאות וביום ירושלים

אין לברך ברכת שהחיינו ביום העצמאות וביום ירושלים. בגמרא מובאים 4 סוגי ברכת 'שהחיינו':...
קרא עוד >

ביטול מנהגי אבלות של ספירת העומר ביום העצמאות וביום ירושלים

אלו שנוהגים מנהגי אבלות מראש חודש אייר או מב' באייר, יש להם להחליף את...
קרא עוד >

הלכות סדר תפילות יום העצמאות ויום ירושלים

מעיקר הדין אין חיוב לומר הלל ביום העצמאות וביום ירושלים. על אף שאין חיוב,...
קרא עוד >

חיוב קביעת יום שמחה ביום העצמאות וביום ירושלים

מותר לקבוע יום שמחה ביום העצמאות וביום ירושלים. אין בכך איסור בל תוסיף. אין...
קרא עוד >

"ובחוקותיהם לא תלכו" – עמידה בשעת צפירה

מבוא שאלה שעולה כמעט בכל שנה היא, שאלת עמידה בשעת הצפירה ביום "השואה והגבורה" וביום...
קרא עוד >

קביעת יום תענית, זכרון ותיקון קינות לזכר הרוגי השואה

מבוא במאמר להלן ארצה לבחון את האפשרויות לקבוע יום תענית לזכר הרוגי השואה. הארכתי באריכות...
קרא עוד >

חידושים וסיפורים על ההגדה

  סימני הסדר רבים נוהגים שבתחילת הסדר שרים את סימני הסדר שבמנין הם י"ד. ננסה להבין...
קרא עוד >

אהבה ויראה – אבינו מלכנו

אהבה ויראה - אבינו מלכנו "מעשה בר' אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות...
קרא עוד >