פרשת תרומה – הציווי על עשיית המשכן

יש מחלוקת בין הפרשנים אם הציווי על עשיית המשכן הוא היה לאחר חטא העגל, או קודם חטא העגל. מתוך פרשנות זו מתבארת לנו תמונה לגבי משמעות המשכן. לפי הפרשנים שהפרשיות אינן כסדרן, צריך להבין מדוע התורה הביאה את הציווי על עשיית המשכן עוד קודם חטא העגל, לאחר שלא היה כך סדר הזמנים? היסוד של אין מוקדם ומאוחר בתורה, אינו פוטר אותנו מהשאלה מדוע הקב"ה בחר לכתוב את הדברים בצורה הזו?


שאל את הרב