פרשת תולדות – המסר מהפרשה

נראה שנכון לנסות ללמוד מכל פרשה ופרשה את המסר לימים שאנחנו נמצאים בהם. ננסה לדלות איזה מסר אפשר ללמוד מפרשת תולדות. נלמד מסתימת הבארות על ידי הפלישתים וכן על ידי שנאת הפלישתים ועשיו ליעקב.


שאל את הרב