פרשת שמות – כשכואב צועקים

במדרש נאמר שפרעה התייעץ עם שלשה לגבי הגזירות על עם ישראל. הוא התייעץ עם בלעם, יתרו ואיוב. בלעם נתן לו את העצה הרעה לפגוע בעם ישראל. יתרו ברח. איוב שתק. המדרש מספר שבלעם כיון שנתן את העצה הרעה, לכן הוא נענש שייהרג. יתרו שברח זכה שילדיו ישבו בלשכת הגזית. איוב ששתק קיבל ייסורים. השאלה היא, מה המידה כנגד מידה בעונש של איוב? מדוע קיבל דווקא ייסורים?


שאל את הרב