פרשת קדושים – קדושה יום יומית

עיון בפרשה על המצוות שמוזכרות בהקשר לציווי "קדושים תהיו".


שאל את הרב