פרשת קדושים – בקשה מכל אחד ואחד

ציווי לכל אחד ואחד להתקדש, איך יש מקום לציווי זה לכולם?


שאל את הרב