פרשת קדושים – איסור כתובת קעקע

בפרשת קדושים נמצא האיסור לעשות כתובת קעקע? ננסה לעמוד על המשמעות לאיסור זה.


שאל את הרב