פרשת צו – העונש על כרת

להבין את חומרת העבירה.


שאל את הרב