פרשת נח – ריבוי מצוות לעם ישראל

בני נח נצטוו רק בז' מצוות. עם ישראל הצטוה בתרי"ג מצוות. האם יש זכות בכך שהצטוינו בכל כך הרבה מצוות?


שאל את הרב