פרשת מקץ – נתינת עצה לפרעה

בפרשתנו מסופר על חלומו של פרעה. פרעה קורא ליוסף לפתור את חלומו, וכך עושה יוסף. אבל, יוסף מוסיף ונותן עצה לפרעה. והשאלה מה מקום לעצות לפרעה? הוא התבקש לפתור את החלום.


שאל את הרב