פרשת מקץ – התנכרות יוסף לאחיו

בפרשתנו מסופר שאחי יוסף יורדים למצרים להביא אוכל למשפחה בארץ בגלל הרעב שנמצא בארץ. האחים מגיעים למצרים הם אינם מכירים את יוסף, אבל יוסף מכירם. הדבר התמוה הוא, שיוסף מתנכר לאחיו. והשאלה מה מקום התנכרות זו? וכי יוסף פועל מתוך נקמה?


שאל את הרב