פרשת מקץ – האם האחים מכרו את יוסף?

תמיד סיפרו לנו שהאחים מכרו את יוסף. ואכן, יש מספר מפרשים שפירשו כך. אבל, נראה שיש מקום להבנה אחרת.


שאל את הרב