פרשת מסעי – מעמד הר סיני בפרשת מסעות

בפרשת מסעי מסופר על מסעות בני ישראל במדבר. הדבר התמוה הוא, שלא מוזכר עניין של נתינת התורה בהר סיני. מדוע התורה לא הזכירה נקודה זו?


שאל את הרב