פרשת מטות – פרשה זו נאמרה לראשי המטות

פרשת מטות פותחת בכך שמשה אומר את הדברים לראשי המטות. השאלה נשאלת, מדוע דווקא פרשה זו נאמרה לראשי המטות?


שאל את הרב