פרשת כי תשא – משה שובר את הלוחות דווקא כשהוא רואה

בפרשת כי תשא מסופר על חטא העגל. הקב"ה מספר למשה על חטא העגל עוד קודם שיורד מההר. אבל, משה שובר את הלוחות רק כשיורד למטה ורואה את מעשה העגל. מדוע משה שובר את הלוחות רק כשרואה את החטא, וכי הוא לא האמין לקב"ה לפניכן?


שאל את הרב