פרשת יתרו – עצת יתרו ודברי משה

יתרו אומר למשה – "כל הדבר הגדול יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם" (שמות יח, כב). אבל, משה אומר – "את הדבר הקשה יביאון אל משה וכל הדבר הקטן ישפוטו הם" (שמות יח, כו). מה יסוד השינוי?


שאל את הרב