פרשת יתרו – סגולה וממלכת כהנים

הקלטה על פרשת יתרו. מה המשמעות שעם ישראל הוא עם סגולה? מה היחס בין עם ישראל לאומות העולם?


שאל את הרב