פרשת יתרו – לראות ולעמוד מרחוק

לקראת סוף הפרשה, תחילת שביעי כתוב: "וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק". איך אפשר לראות ובכל אופן לעמוד מרחוק?


שאל את הרב