פרשת יתרו – כאיש אחד בלב אחד

כתוב במעמד הר סיני – "ויחן שם ישראל" (שמות יט, ב). רש"י כתב על כך: "כאיש אחד בלב אחד, אבל שאר כל החניות בתרעומת ובמחלוקת". השאלה היא, מדוע כאן באמת היתה אחדות.


שאל את הרב