פרשת יתרו – יסוד ההגבלה

בפרשתנו מסופר על כך שהקב"ה מתגלה לבני ישראל במעמד הר סיני ונותן להם את עשרת הדברות. אבל, קודם לכן יש הגבלת בני  ישראל מההר, שלא יעלו בהר. וגם יש דרגות שונות. יש כאלו שמתקרבים יותר להר מאחרים. מה אפשר ללמוד מיסוד ההגבלה לפני מעמד הר סיני?


שאל את הרב