פרשת חוקת – חוקים וטעמי מצוות

בפרשת חוקת נמצאת מצות פרה אדומה שידועה כמצוה שלא מובן הטעם שבה. רש"י דיבר על החלוקה בין חוקים ומשפטים. חוקים אלו ציווים שמובנים. חוקים אלו ציווים שאינם מובנים. האם התורה אינה מובנת? האם עלינו לעבוד את ה' בצורה שלא מובנת? או שמוטל עלינו דווקא לעבוד את ה' בדרך שמובנת והגיונית? גם צריך להבין את המשמעות של טעמי מצוות. בהקלטה זו אנחנו דנים בנקודות אלו.


שאל את הרב