פרשת וישלח – בשמת או מחלת

בפרשתנו (בראשית לו, ג) מסופר שעשיו נשא את בשמת בת ישמעאל. אבל, לפניכן נאמר שהוא נשאר את מחלת בת ישמעאל (עיין בראשית כח, ט). השאלה נשאלת, מה המשמעות לשינוי השם? מה התורה באה ללמדנו בשינוי השם?


שאל את הרב