פרשת ויקהל – סיפור על כך שמשה ציוה

בפרשת תרומה ובפרשת תצוה מסופר על כך שהקב"ה ציוה את משה לצוות את בני ישראל בהקמת המשכן. השאלה נשאלת, מדוע צריך את פרשת ויקהל ופרשת פקודי לומר לנו שבסופו של דבר משה ציוה את בני ישראל וגם הם הקימו?


שאל את הרב