פרשת ויקהל – חזרות רבות על המשכן

יש ארבע פרשיות שכל כולן עוסקות בהקמת המשכן. השאלה נשאלת, מדוע יש צורך לריבוי כל כך בעניין הקמת המשכן?


שאל את הרב