פרשת ויצא – תפילת ערבית רשות

בפרשת ויצא מסופר על יציאת יעקב מבאר שבע לחרן, ומסופר בפסוק השני של הפרשה (בראשית כח, יא): "ויפגע במקום וילן שם". הגמרא במסכת ברכות (כו, ע"ב) למדה מכאן שיעקב תיקן תפילת ערבית, אין פגיעה אלא תפילה. מבואר בגמרא במסכת ברכות (כז, ע"ב) שיש מחלוקת אם תפילת ערבית רשות. צריך להבין מדוע דווקא תפילת ערבית היא רשות?


שאל את הרב