פרשת ויצא – נפש בריא בגוף בריא

בפרשתנו (פרק כט, פסוק י) כתוב: "ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר". יעקב אבינו מגולל את האבן ששלשה רועים לא יכלו להוריד מעל פי הבאר. יותר מכך רש"י (שם) כתב: "כאדם שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית להודיעך שכוחו גדול". מהיכן הגיע כוחו של יעקב אבינו, "איש תם יושב אהלים"?


שאל את הרב