פרשת ויצא – מלאכים עולים ויורדים

בפרשתנו מסופר על ההתגלות הנפלאה של יעקב אבינו בצאתו לחרן. ושם נאמר שהוא ראה: "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו". מה המשמעות של התגלות זו? ומדוע המלאכים עולים בתחילה ואחר כך יורדים? הרי המלאכים באים מהעליונים.


שאל את הרב