פרשת ויצא – יסודות התפילה

בפרשת ויצא מסופר על יציאת יעקב מבאר שבע לחרן, ומסופר בפסוק השני של הפרשה (בראשית כח, יא): "ויפגע במקום וילן שם". הגמרא במסכת ברכות (כו, ע"ב) למדה מכאן שיעקב תיקן תפילת ערבית, אין פגיעה אלא תפילה. הגמרא שם למדה שהאבות תקנו את התפילות. אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. יצחק תיקן תפילת מנחה. יעקב תיקן את תפילת ערבית. יש דעה נוספת בגמרא שסברה שהתפילות כנגד התמידים תקנום. תפילת שחרית כנגד תמיד של שחר. תפילת מנחה כנגד תמיד של בין הערבים. תפילת ערבית כנגד הקטרת איברים ופדרים בלילה.

ננסה על פי דעות אלו להבין את יסודות התפילה.


שאל את הרב