פרשת וארא – תורה מורשה וארץ ישראל מורשה

על שני דברים נאמר עליהם שהם מורשה, התורה נאמר עליה שניתנה לבני ישראל מורשה. וכן בפרשתנו נאמר על ארץ ישראל שניתנה לבני ישראל מורשה. מדוע כלפי שני דברים אלו נאמר שניתנו מורשה? והאם יש קשר ביניהם?


שאל את הרב