פרשת וארא – משמעות המכות – מכת ערוב, דבר, שחין וברד

בפרשתנו הקב"ה מכה את פרעה בשבע מכות. צריך להבין את משמעות המכות האלו. מדוע הקב"ה היכה דווקא במכות אלו? אנחנו נעיין כאן במכות: ערוב, דבר, שחין וברד.


שאל את הרב