פרשת וארא – הוצאת ישראל לשלשה ימים

משה אומר לפרעה שמתכוון להוציא את בני ישראל לשלשה ימים. והרי הדברים האלו אינם נכונים, כוונת משה היתה להוציאם לגמרי כפי שהקב"ה התגלה למשה. אם כן, מדוע נאמרים הדברים בצורה הזאת?


שאל את הרב