פרשת ואחרי מות – קיום המצוות בחיות

פירושו הנפלא של ר' מנחם מנדל לציווי "וחי בהם".


שאל את הרב