פרשת ואחרי מות – וחי בהם ולא שימות בהם

מה משמעות הציווי "וחי בהם"? וכפי שחז"ל דרשו וחי בהם ולא שימות בהם.


שאל את הרב