פרשת בלק – מתלמידיו של אברהם אבינו ומתלמידיו של בלעם

המשנה במסכת אבות (פרק ה, משנה יט) מבדילה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? נשאלת השאלה, מדוע המשנה דווקא מבדילה בין התלמידים ובין אברהם אבינו לבלעם הרשע? גם צריך להבין את דברי סיום המשנה שהמשנה אומרת מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? המשנה כבר בתחילה הבדילה ביניהם.


שאל את הרב