פרשת בלק – אדם יכול להיות יותר גרוע מבהמה

בפרשתנו יש סיפור מאוד מעניין והוא סיפור פתיחת פי האתון. צריך להבין מה המשמעות של הסיפור הזה? ומדוע האתון זוכה לראות את המלאך, ובלעם אינו רואה את המלאך?


שאל את הרב