פרשת אמור – יום מתן תורה ויום הדין

חז"ל במקומות רבים אמרו שראש השנה הוא יום הדין, וחג השבועות הוא יום מתן תורה. אך, הדבר המעניין הוא שבתורה אין שום רמז לכך. בנוגע לראש השנה, בכלל לא מוזכר מה עניינו של היום. רק נאמר "יום תרועה". ובנוגע לחג השבועות, לא מוזכר בתורה שהוא חג מתן תורה, אלא מוזכר שהוא חג הביכורים. מדוע התורה מעלימה את הדברים שחז"ל גילו לנו?


שאל את הרב